Açık Artırma’da en fazla kaç araç satın alabilirim?

Üyelerimiz açık artırmada , satışa sunulan araç sayısı kadar alım yapabileceklerdir.

Satış, devir ve tescil için gerekli belgeler nelerdir?

Tescil Belgesi (Ruhsat) veya Tescile İlişkin Geçici Belge

Bu belge satışın yapılması durumunda Noter tarafından alınarak iptal edilir. İptal edilen tescil belgesi noter yetkilisi tarafından dosyasında muhafaza edilmek üzere alınacaktır. Tescil belgesinin kayıp olması durumunda satışın yapılabilmesi için kayıp bildirimin Trafik Tescil Kuruluşlarına yapılmış olması gerekmektedir. Sistem üzerinde zayi beyanı görülmediği taktirde noter yetkilisi belgesiz satış yapmayacaktır. . Trafik Şubeleri tarafından verilecek yeni tescil belgesinin bedeli de Noter yetkilisi tarafından bu işlem ile birlikte alınacaktır.

Trafik Belgesi

Noter yetkilisi tarafından kontrol edilen bu belgenin yapılan satış türüne göre iptal edilmesi gereken durumlar olabilecektir. İptal edilen trafik belgesi noter yetkilisi tarafından dosyasında muhafaza edilmek üzere alınacaktır. Trafik Şubeleri tarafından verilecek yeni belgenin tahsilatı da Noter yetkilisi tarafından bu işlem ile birlikte yapılır.

T.C. Kimlik Numarası

Satış işlemleri sırasında ilgililerin T.C. Kimlik numaralarının olması zorunludur.

Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Avukat Kimliği, Pasaport)

İşlemin yapılabilmesi için alıcılar ve satıcıların geçerli bir kimlik belgesi olması zorunludur. Her durumda KPS sorgusu ile karşılaştırma yapılacağından, işlemin hızlandırılması açısından nüfus cüzdanı ile gelinmesi tavsiye edilir.

İşlem Vekaleten yapılacak ise vekaletnameler

Vekaleten işlem yapılması durumunda vekaletnamelerin ibrazı zorunludur Firma için vergi numarası Tüzel kişiliklerin araç satış ve devri sırasında vergi numaralarının bulunması zorunludur.

Yabancılar için vergi numarası

İşlemi yapan taraflardan yabancı uyruklu olanlar var ise ve bu kişiler için Nüfus ve vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen geçerli bir T.C. kimlik numarası yok ise bu kişilere ait vergi numarası kullanılır.

Firmalar için imza sirküleri

İşlemi yapan tarafların tüzel kişilik olması durumunda imza sirküleri (gerekirse ticaret sicil gazetesi) ile firma yetkili ya da vekilinin geçerli bir kimlik ve T.C. Kimlik numarası işlem sırasında zorunludur.

Satış ile ilgili herhangi bir komisyon ödeyecek miyiz?

Üyelik ve Açık Artırmalara katılım için ödenecek teminat bedeli dışında, alıcılar sadece Araç satış bedelini , noter satış ve tescil ile ilgili masrafları ödeyecek olup, araç bedeli üzerinden herhangi bir komisyon ödemeyeceklerdir. Trafik Sigortası yapılması ve hukuki sorumluluğu alıcıya ait olacaktır.

(Zorunlu trafik sigortasının olmaması satışa ve tescile engel bir durum değildir. Ancak aracın sigortasının olmaması durumunda alıcı sigortasız aracı trafiğe çıkarmak ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üzerine almış olacaktır.)

Aracımı nereden ve nasıl teslim alacağım?

Noter Satış işlemleri ve ilgili prosedürler tamamladıktan sonra Araçlar yürür ve çalışır vaziyette olduğu hali ile Çelik Motor Ticaret A.Ş Şekerpınar lokasyonundan veya Çelik Motor’un belirteceği yerden teslim edilecektir.